ការិយាល័យសហការងារនៅ Melbourne

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Melbourne

Level 39


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$22.40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Melbourne

Level 1 & 2


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$25.20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Melbourne

Level 10


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Melbourne

Level 8


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$22.40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Melbourne

Rialto, West Podium


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$31.50
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Melbourne

Level 14


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$15.40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Melbourne

Level 5


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$10.40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Melbourne

Level 1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$22.40
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Melbourne

Level 19 & 20


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$15.40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Melbourne

Ground Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$15.40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Melbourne

Level 2


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$19.20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Melbourne

Level 10, 14 Mason St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$15.40

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Melbourne.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399