ការិយាល័យសហការងារនៅ Vienna

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Fleischmarkt 1/6/12


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 12,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Graben 19


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 11,00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Kohlmarkt 8–10


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 14,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Herrengasse 1–3


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 14,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Kärntner Ring 5–7


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 11,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Schottenring 16/2


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 12,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Mariahilfer Straße 36


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 11,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 2–4


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 11,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Wiedner Gürtel 13


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Mariahilfer Straße 123/3


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 9,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Ausstellungsstraße 50


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 7,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Europaplatz 2/1/2 Regus Westbahnhof, BahnhofCity Wien West


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 9,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Orbi Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 9,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Millennium Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 9,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Simmeringer Hauptstraße 24


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 6,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

DC Tower Donau-City-Straße 7


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 16,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Leopold-Ungar-Platz 2


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 9,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Mooslackengasse 17


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 6,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Wienerbergstraße 11/12A


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 9,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Office Park I


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 11,00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Vienna.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360