ការិយាល័យសហការងារនៅ Vienna

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Fleischmarkt 1/6/12


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 15,10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Graben 19


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 10,40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Kohlmarkt 8-10


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 13,20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Herrengasse 1-3


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 13,20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Kaerntner Ring 5-7


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 10,40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Schottenring 16/2


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 13,20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Schottenring 2-6


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 15,10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Operngasse 17-21


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 15,10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Mariahilfer Strasse 36


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 10,40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Wiedner Gürtel 13


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Gertrude-Fröhlich-Sandner Straße 2-4


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 13,20
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Mariahilfer Strasse 123 / 3


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 7,60
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Ausstellungsstraße 50


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 10,40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Regus Westbahnhof


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 8,80
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Orbi Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 8,80
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Millennium Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 10,40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Simmeringer Hauptstrasse 24


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 5,40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

DC Tower Donau-City-Strasse 7


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 13,20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Leopold Ungar Platz 2


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 8,80
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Mooslackengasse 17


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 5,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Wienerbergstraße 11/12A


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 8,80
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Office Park I


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 10,40

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Vienna.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399