ការិយាល័យសហការងារនៅ Vienna

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Fleischmarkt 1/6/12


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 14,80
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Graben 19


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 13,90
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

1st, 2nd floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 11,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Herrengasse 1-3


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 14,80
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Kaerntner Ring 5-7


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 13,90
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Schottenring 16/2


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 13,50
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Gertrude-Froehlich-Sandner-Strasse 2


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

2nd floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 11,00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

3rd Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 9,10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

The Icon Vienna, Tower C


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 11,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Regus Westbahnhof


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 11,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Ground floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 8,80
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

23rd and 24th floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 11,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

26th floor


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Simmeringer Hauptstrasse 24


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 7,60
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Leopold Ungar Platz 2


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 7,90
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Mooslackengasse 17


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 7,90
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Twin Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 11,60
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vienna

Office Park I


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​€ 13,90

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Vienna.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399