ការិយាល័យសហការងារនៅ Rio de Janeiro

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rio de Janeiro

Praça XV de Novembro, 20


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rio de Janeiro

Rua da Quitanda, 86


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL26,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rio de Janeiro

Avenida Rio Branco, 115


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL27,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rio de Janeiro

Rua do Passeio, 38


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL28,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rio de Janeiro

Rua do Passeio, 38


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL35,00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rio de Janeiro

Rua República do Chile, 330


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL36,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rio de Janeiro

Rua Visconde de Inhaúma, 83


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL29,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rio de Janeiro

Rua do Russel, 804


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL22,00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rio de Janeiro

Avenida Presidente Vargas, 844


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL31,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rio de Janeiro

Avenida Presidente Vargas, 3131


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL36,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rio de Janeiro

Praia de Botafogo, 228


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL46,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rio de Janeiro

Praia de Botafogo, 501


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL24,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rio de Janeiro

Avenida Pasteur, 110


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL37,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rio de Janeiro

Rua Lauro Müller, 116


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rio de Janeiro

Rua Humait, 275


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL36,00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rio de Janeiro

Avenida José Silva de Azevedo Neto, 200


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Rio de Janeiro.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360