ការិយាល័យសហការងារនៅ Sao Paulo

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Av. Paulista 1079


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 37,80
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Ground Floor, Mezzanine


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 31,20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

.Av. Paulista, 37 - 4º andar


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 31,20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Avenida Paulista 2.300, andar Pilotis


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 32,70
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1485


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 29,60
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Av. Brig. Faria Lima, 3144


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 32,70
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Edifício Antônio Alves Ferreira Guedes


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 31,20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Av. Brigadeiro Faria Lima 4221


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 46,30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 38,10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4509


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 38,10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

17th Floor, Eldorado Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 38,10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Rua Gomes de Carvalho, 911


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 40,90
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

4th Floor Edificio Continental Square


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 28,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Rua Irmã Gabriela, 51


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 34,60
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Av. Magalhães de Castro, 4800


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 25,20
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Av. das Nações Unidas, 12551


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 29,30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Avenida Doutor Chucri Zaidan, 296


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 29,30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Av. das Nações Unidas 14171


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 23,30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 27,10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Edificio Birmann 11


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 23,30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Av. Guido Caloi, 1000


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 17,90
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

101, José Versolato Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 24,60

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Sao Paulo.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399