ការិយាល័យសហការងារនៅ Sao Paulo

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Paulista Financial District


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Ground Floor, Mezzanine


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 28,30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

.Av. Paulista, 37 - 4º andar


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 34,50
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Avenida Paulista 2.300, andar Pilotis


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 28,30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 1485


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 28,30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

3rd Floor, Seculum Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 34,30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Edifício Antônio Alves Ferreira Guedes


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 28,30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 4.509


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 38,10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 4.221


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 38,10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

1.455, Juscelino Kubistchek Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 38,10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

17th Floor, Eldorado Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 38,10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Vila Olimpia


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 34,30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

4th Floor Edificio Continental Square


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 28,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

51, Irma Gabriela Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 36,50
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

14th Floor, Cidade Jardim Corporate Center - Park Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 28,00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Av. das Nações Unidas, 12551


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 28,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Doutor Chucri Zaidan Ave, 296


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 28,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Av. das Nações Unidas 14171


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 32,40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Arquiteto Olavo Redig de Campos Street, 105


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 21,10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Edificio Birmann 11


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 28,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

Panamerica Park


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 21,10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Sao Paulo

101, José Versolato Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​BRL 22,00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Sao Paulo.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399