ការិយាល័យសហការងារនៅ Beijing

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Beijing

Beijing, Sun Dong An Plaza


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY91.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Beijing

Level 15 NCI Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY78.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Beijing

West, 5/F China Life Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY78.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Beijing

10/F IFC East Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY129.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Beijing

15/F, Office Building A, Parkview Green


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY135.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Beijing

12/F Financial Street Excel Centre


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY135.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Beijing

15F China Word Tower A


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY129.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Beijing

11/F Beijing Kerry Centre


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY129.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Beijing

26/F, Tower D, Vantone Centre


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY91.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Beijing

7/F Metropolis Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY135.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Beijing.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399