ការិយាល័យសហការងារនៅ Kunshan

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kunshan

270 Middle Qianjin Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY30.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kunshan

88 Hua Chi Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY60.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kunshan

205 Suzhou West Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY50.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kunshan

29 Suhong Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY60.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kunshan

567 Lan Gao Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY50.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kunshan

8 Xingyi Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY60.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kunshan

1018 Changning Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY70.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kunshan

399 Kaixuan Road


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kunshan

568 Hengfeng Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY50.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kunshan

1788 Nanjing West Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY80.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kunshan

1376 Nanjing Road West


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY80.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Kunshan.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360