ការិយាល័យសហការងារនៅ Prague

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Prague

4th and 3rd floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​170 Kč
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Prague

Na Perstyne 342/1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​170 Kč
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Prague

14/682 Rybna street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​157 Kč
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Prague

Karolínská 654/2


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​170 Kč
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Prague

River Garden, 5th floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​170 Kč
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Prague

Na strži 1702/65


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​187 Kč
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Prague

Pujmanove


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Prague

Dělnická 213/12


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​135 Kč
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Prague

Plzenska


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​186 Kč

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Prague.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399