ការិយាល័យសហការងារនៅ Albertslund

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Albertslund

Herstedoestervej 27-29, unit A


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 41,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Albertslund

Lautruphøj 1-3


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 38,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Albertslund

Ny Carlsberg Vej 80


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 72,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Albertslund

Automatikvej 1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 31,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Albertslund

Gammel Kongevej 1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 44,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Albertslund

Business Centre Raadhuspladsen


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 44,00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Albertslund

Larsbjornsstraede 3


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 35,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Albertslund

Frederiksborggade 15, 2th and 3rd floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 57,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Albertslund

Business Centre Nord


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 35,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Albertslund

Arne Jacobsens Alle 7, 5th floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 50,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Albertslund

Tuborg Boulevard 12


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 91,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Albertslund

Regus Express Arrivals Lounge


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 54,00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Albertslund.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399