ការិយាល័យសហការងារនៅ Soborg

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Soborg

Automatikvej 1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 38,00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Soborg

Business Centre Nord


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 54,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Soborg

Tuborg Boulevard 12


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 88,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Soborg

Frederiksborggade 15, 2th and 3rd floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 60,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Soborg

Larsbjornsstraede 3


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 60,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Soborg

Gammel Kongevej 1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 60,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Soborg

Business Centre Raadhuspladsen


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 76,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Soborg

Ny Carlsberg Vej 80


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 79,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Soborg

Lautruphøj 1-3


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 54,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Soborg

Langebrogade 5


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 54,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Soborg

Herstedoestervej 27-29, unit A


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 38,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Soborg

Arne Jacobsens Alle 7, 5th floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 60,00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Soborg

Regus Express Arrivals Lounge


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​DKK 76,00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Soborg.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399