ការិយាល័យសហការងារនៅ Helsinki

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Helsinki

Mannerheiminaukio 1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​11,00 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Helsinki

Luna House


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​11,00 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Helsinki

Erottajankatu 15-17


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Helsinki

Bulevardi 21


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,20 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Helsinki

Kumpulantie 3


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​6,90 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Helsinki

Kyllikinportti 2


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Helsinki

4th floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​6,60 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Helsinki

Aalto University Campus


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​5,40 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Helsinki

4th Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​2,80 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Helsinki

6th floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​6,60 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Helsinki

Itäkatu 1-5


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​5,70 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Helsinki

Firdonkatu 2


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​8,50 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Helsinki

1st Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​3,50 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Helsinki

Puolikkotie 8


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,60 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Helsinki

3rd Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​3,50 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Helsinki

Regus Vantaa Kehämylly


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​4,40 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Helsinki

Karhumäentie 3


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​6,60 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Helsinki.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399