ការិយាល័យសហការងារនៅ Vantaa

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vantaa

Karhumäentie 3


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​6,60 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vantaa

Itäkatu 1-5


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​5,70 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vantaa

Firdonkatu 2


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​8,50 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vantaa

Regus Vantaa Kehämylly


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​4,40 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vantaa

Kumpulantie 3


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​6,90 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vantaa

Kyllikinportti 2


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vantaa

Mannerheiminaukio 1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​11,00 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vantaa

Luna House


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​11,00 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vantaa

6th floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​6,60 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vantaa

Erottajankatu 15-17


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vantaa

Bulevardi 21


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,20 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vantaa

Aalto University Campus


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​5,40 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vantaa

4th floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​6,60 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vantaa

1st Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​3,50 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vantaa

4th Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​2,80 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vantaa

Puolikkotie 8


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,60 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Vantaa

3rd Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​3,50 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Vantaa.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399