ការិយាល័យសហការងារនៅ Lille

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Lille

101 Rue de l'Hopital Militaire


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​11,00 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Lille

Place de la Gare


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​10,10 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Lille

594 Avenue Willy Brandt


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​10,10 €
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Lille

3 Boulevard de Belfort


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​6,00 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Lille

Immeuble le Leeds -253


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,20 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Lille

Le Neo 2 - batiment A


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​6,00 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Lille

274 ter/3, Avenue de la Marne.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​6,60 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Lille

Dumolinlaan 1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​4,40 €
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Lille

Ter Waarde 50


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​3,10 €

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Lille.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399