ការិយាល័យសហការងារនៅ Hong Kong

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

16F & 17F, 700 Nathan Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$151.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

Room 1202A 1203-05A


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

Unit 1001, 10/F, Mira Place Tower A


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$198.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

10/F, Wharf T&T Centre


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$226.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

Sun House


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$198.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

7/F, Low Block, Grand Millennium Plaza


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$182.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

6/F, 12/F & 15/F 100 QRC


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$261.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

35/F, Central Plaza


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$198.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

Unit 1201-5, China Resources Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$182.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

200 Hennessy Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$163.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

26th Floor, Chubb Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$182.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

4/F, 5/F, 6/F, 20/F, 21/F, Lee Garden 3


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$226.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

11F, 12F & Roof Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$135.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

Unit 3210-18, 32/F, Tower 1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$151.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

Unit 2402-07, 24th Floor, Berkshire House


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$167.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

2F, 25-27F


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$85.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

35/F Panglin Plaza


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY69.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

55/F, Shun Hing Square


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY82.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

85th Floor, Ping An Finance Centre


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY167.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

18/F, Shenzhen GalaxyCentre


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY167.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

14/F Times Financial Centre


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY82.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

Level 26


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY82.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

23/F, New World Centre


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY110.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

44/F, NEO Tower A


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY110.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

3/F, New Times Plaza


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY82.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong

7/F, Tower A, No.88 First Haide Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CNY100.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Hong Kong.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399