ការិយាល័យសហការងារនៅ Hong Kong Island

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong Island

1 Sunning Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$140.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong Island

500 Hennessy Road


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong Island

200 Hennessy Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$160.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong Island

38 Wong Chuk Hang Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$100.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong Island

18 Harbour Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$110.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong Island

1 Connaught Road


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong Island

66/F, The Center


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$300.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong Island

181 Queen’s Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$160.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong Island

Sun House


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$200.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong Island

29F and 30F, The Gateway Tower 5, Harbour City, 15 Canton Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$160.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong Island

132 Nathan Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$130.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong Island

1 Austin Road West


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong Island

1 Austin Road West


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$230.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong Island

133 Wai Yip Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$110.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong Island

700 Nathan Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​HK$130.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Hong Kong Island

193 Prince Edward Road West


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Hong Kong Island.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360