ការិយាល័យសហការងារនៅ Bangalore

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangalore

Level 9 Raheja Towers


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 494.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangalore

The Estate


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 447.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangalore

Level 1, Tower B


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 494.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangalore

Fairway Business park


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 674.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangalore

Tejas Arcade, No. 527/B


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 447.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangalore

Supreme Over seas Exports Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 320.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangalore

Unit No 2201, 22nd Floor, World Trade Centre


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 674.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangalore

RMZ Infinity, 1st floor, in Tower D


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 447.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangalore

Ground Floor, Beech, E-1 Manyata Embassy Business Park


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 447.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangalore

1st & 2nd Floor IBIS Hotel


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 380.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangalore

Embassy Tech Square, 1st floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 447.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangalore

Prestige Shantiniketan’ 2nd Floor, Cresent Tower 4


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 494.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangalore

Hanudev Info tech Park


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 307.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangalore

Brigade IRV, 9th &10th Floors


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 447.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Bangalore.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399