ការិយាល័យសហការងារនៅ Gurugram

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

10th floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 434.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

Level 9, Spaze i-Tech Park


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 434.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

Levels 5 and 6


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 674.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

Level 5, Srei Signature


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 434.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

Corporate greens


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 434.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

Level 12, Tower C


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 674.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

19th Floor, Tower-C


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 600.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

Level 4 Augusta Point, Sector 53.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 434.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

15th Floor, Tower-9A


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 724.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

15th Floor, Tower-9A


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

5th floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 850.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

Level 3 Vasant Square Mall


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 850.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

1st Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 1,134.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

4th Floor Rectangle No.1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 850.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

M 4 (1st Floor)


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 850.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

5th floor Punj Essen House


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 530.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

Level S-2


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 1,134.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

15th Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 1,134.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

RCube Suite Nos O-06 & 07, lower ground floor level


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 1,134.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

2/F, Elegance


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 530.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

2nd Floor KLJ Tower North


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 530.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

5th Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 584.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Gurugram

WTT

16th Floor, World Trade Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​INR 584.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Gurugram.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399