ការិយាល័យសហការងារនៅ Jakarta

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Jakarta

Prudential Center 22nd floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​IDR88.000
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Jakarta

DBS Bank Tower 28th floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​IDR88.000
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Jakarta

Menara Palma, 12th Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​IDR76.000
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Jakarta

WTC3, 20th.Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​IDR98.000
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Jakarta

WTC5 3A floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​IDR76.000
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Jakarta

50/F, Menara BCA Grand Indonesia


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​IDR98.000
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Jakarta

30/F Menara Kadin


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​IDR63.000
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Jakarta

Tempo Scan Tower 32nd floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​IDR88.000
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Jakarta

40th.Floor, Capital Place


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​IDR98.000
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Jakarta

Equity Tower, 49th Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​IDR98.000
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Jakarta

Jalan Tahi Bonar Simatupang


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​IDR76.000
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Jakarta

The Vida 7th floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​IDR76.000
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Jakarta

Beltway Office Park


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​IDR76.000
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Jakarta

Scientia Business Park


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​IDR47.000

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Jakarta.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399