ការិយាល័យសហការងារនៅ Kfar Saba

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kfar Saba

A Building, 7th floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 40.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kfar Saba

13 Zarhin St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 33.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kfar Saba

12 Maskit St.


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kfar Saba

9 Ha-Menofim St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 46.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kfar Saba

Building B, 7th floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 41.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kfar Saba

4 Mota Gur St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 33.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kfar Saba

4 Hatzoran St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 28.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kfar Saba

2 Jabotinsky St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 37.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kfar Saba

98 Yigal Alon St.


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kfar Saba

4 Berkovich St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 33.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kfar Saba

8 Ariel Sharon St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 35.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kfar Saba

121-123 Derech Menachem Begin


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 47.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kfar Saba

22 Rothschild Boulevard


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 41.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kfar Saba

10 Yaldei Taharan St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 30.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kfar Saba

2 Oppenheirmer St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 37.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Kfar Saba.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360