ការិយាល័យសហការងារនៅ Modi'in

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Modi'in

30 Dam Ha'Makabim St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 35.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Modi'in

2 Oppenheirmer St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 37.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Modi'in

3 Kiryat Hamada St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 34.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Modi'in

10 Yaldei Taharan St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 30.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Modi'in

4 Mota Gur St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 33.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Modi'in

8 Ariel Sharon St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 35.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Modi'in

2 Jabotinsky St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 37.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Modi'in

121-123 Derech Menachem Begin


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 47.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Modi'in

98 Yigal Alon St.


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Modi'in

4 Berkovich St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 33.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Modi'in

Building B, 7th floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 41.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Modi'in

22 Rothschild Boulevard


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 41.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Modi'in

A Building, 7th floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 40.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Modi'in.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360