ការិយាល័យសហការងារនៅ Rishon Iezion

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

3 Yaldei Taharan


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 36.40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

2 Oppenheirmer Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 41.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

Ariel Sharon St. 8


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 41.70
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

Rothschild Center


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 45.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

2 Jabotinsky Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 45.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

4 Mota Gur St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 36.40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

3 Hanehoshet St


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 49.40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

Maskit st 12


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

Atir Yeda 1 St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 37.70
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

13 zarhin street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 32.40

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Rishon Iezion.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399