ការិយាល័យសហការងារនៅ Rishon Iezion

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

3 Yaldei Taharan


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 39.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

2 Oppenheirmer Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 39.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

Ariel Sharon St. 8


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 39.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

Rothschild Center


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 41.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

Derech Menachem Begin 121-123


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 59.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

2 Jabotinsky Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 41.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

4 Berkovich St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 32.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

98 Yigal Alon St.


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

4 Mota Gur St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 39.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

3 Hanehoshet St


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

9 Hamenofim St.


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

Maskit st 12


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

6 Hahoshlim St.


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

Atir Yeda 1 St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 40.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Rishon Iezion

13A Zarhin street, 7th floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​₪ 35.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Rishon Iezion.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360