ការិយាល័យសហការងារនៅ Nagoya

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Nagoya

2-5-5 Nishiki


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥790
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Nagoya

1-5-11 Nishiki


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥910
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Nagoya

3-15-33 Sakae


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,100
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Nagoya

5-31-10 Meieki


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥790
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Nagoya

5-4-14 Meieki


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Nagoya

4-6-23 Meieki


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,200
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Nagoya

3-28-12 Meieki


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,980
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Nagoya

4-24-16 Meieki


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,100
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Nagoya

2-45-14 Meieki


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,200
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Nagoya

1-1-1 Meieki


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,980
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Nagoya

YF BLDG 3F


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,100
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Nagoya

1-5-5 Kozakahonmachi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥790
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Nagoya

1-15-8Mikawa Anjyo cho


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,100

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Nagoya.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399