ការិយាល័យសហការងារនៅ Chiba

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Chiba

14-13 Fujimi 1-Chome


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,500
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Chiba

1-2-1 Kinshi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,400
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Chiba

3-3-2 Haneda Kuko


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,800
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Chiba

27-9, Nihonbashi Hakozakicho


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Chiba

5-1 Kabutocho Nihonbashi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,900
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Chiba

1-2-10 Nihonbashi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,400
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Chiba

1-16-7 Ginza


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,500
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Chiba

3-4-15 Nihonbashi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,400
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Chiba

1-8-2 Marunouchi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥3,200
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Chiba

2-25 Kanda Sudacho


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Chiba

3-4-1 Ginza


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,100
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Chiba

1-11-1 Marunouchi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,900
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Chiba

Yurakucho 2-7-1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,600
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Chiba

1-2-20 Kaigan


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,000
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Chiba

1-14-1, Kanda Sudacho


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,000
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Chiba

1-6-1 Otemachi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,500
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Chiba

3-4-1 Marunouchi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,200
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Chiba

1-5-1 Otemachi First Square,


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,200

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Chiba.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399