ការិយាល័យសហការងារនៅ Kobe

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kobe

8-1-6 Goko Dori


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,900
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kobe

1-1-20 Isobedori


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kobe

1-1-1 Nishidai


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kobe

2-6-20 Umeda


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,400
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kobe

1-3-13,Kyōmachibori


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥900
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kobe

1-8-24 Nishimiyahara


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥900
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kobe

1-12-17,Umeda


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,200
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kobe

10-1 Futabacho


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kobe

1-1-4 Shibata


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,200
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kobe

8-47 Kakuda-cho


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,200
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kobe

4-4-1, Fushimimachi


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kobe

4-1-15 Namba


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,600
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kobe

2-10-70 Nanbanaka


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,400
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kobe

3-2-25 Kitahama


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kobe

2-5-8 Hiranomachi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,100
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kobe

1-1-1 Miyahara


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,200
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kobe

2-3-13 Azuchi-cho


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,500
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kobe

1 Kuko Naka Senshu , Tajiri-cho


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kobe

1-1-43 Abenosuji


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,200
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Kobe

1-4-1 Shinsenri Higashi-machi


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,400

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Kobe.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360