ការិយាល័យសហការងារនៅ Osaka

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Osaka

4-4-1, Fushimimachi


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Osaka

Hiranomachi Century Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,010
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Osaka

Umeda Square Bldg 1F・B1F


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,580
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Osaka

1-3-13,Kyōmachibori


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥980
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Osaka

4F, Ibaraki Higashi Hankyu Building


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Osaka

20F Hankyu Grand Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,580
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Osaka

31/F Osaka Kokusai Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,480
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Osaka

Pacific Marks Nishi-Umeda 4F


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,480
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Osaka

16F Hankyu terminal building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,580
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Osaka

19F Namba Parks Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,480
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Osaka

3F Shin Osaka Hankyu Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,580
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Osaka

Abeno Haruks 31F


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,320
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Osaka

5F, Itami Hankyu Building (Itami Reita)


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,010
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Osaka

8F, Hankyu Senri Chuo Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥1,320
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Osaka

22/F Kobe Kokusai Kaikan


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​¥2,050

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Osaka.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399