ការិយាល័យសហការងារនៅ Seoul

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

Spaces Gran Seoul, 7F


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​14,920.00KRW
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

27/F,. West Center, Center1 Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​13,440.00KRW
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

20/F., Standard Chartered Bank Korea Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​12,090.00KRW
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

22/F., Seoul City Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​13,440.00KRW
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

10/F., Jaram building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​13,440.00KRW
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

10/F., Kyobo Securities Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​13,440.00KRW
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

16&17/F., Posco P&S Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​16,720.00KRW
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

2/F., Cheongwon Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​14,920.00KRW
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

4/F., EK Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​12,090.00KRW
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

27&30&33/F,. Trade Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​16,720.00KRW
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

4/F., Haesung Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​14,920.00KRW

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Seoul.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399