ការិយាល័យសហការងារនៅ Seoul

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

27/F,. West Center, Center1 Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​15,050.00KRW
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

22/F., Seoul City Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​11,490.00KRW
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

Spaces Gran Seoul, 7F


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​13,690.00KRW
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

78, Mapo dae-ro


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​10,360.00KRW
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

10/F., Kyobo Securities Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​10,360.00KRW
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

16/F., Gangnam Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​10,360.00KRW
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

16&17/F., Posco P&S Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​12,530.00KRW
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

2/F., Cheongwon Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​7,930.00KRW
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

27&30&33/F,. Trade Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​12,530.00KRW
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

4/F., Haesung Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​10,360.00KRW
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seoul

Yeongdong-daero 417, 948, Daechi-dong,


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​12,530.00KRW

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Seoul.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399