ការិយាល័យសហការងារនៅ Johor Bahru

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

106-108, Jalan Wong Ah Fook


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR17.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

Pusat Komersial Tasik Medini, Persiaran Medini Sentral 1


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

21 Jurong East Central 1


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

#24-01 to #24-32


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$14.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

6 Toa Payoh Central


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

#03-20 Galaxis 1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$15.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

101 Thomson Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$17.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

Wisma Atria


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$19.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

111 Somerset Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$17.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

DUO Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$21.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

410 North Bridge Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$16.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

50 Geylang East Avenue 1


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

13 Stamford Rd


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$28.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

Spaces Clarke Quay


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$19.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

Centennial Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$16.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

1 Paya Lebar Link


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$15.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

1 Raffles Place


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$19.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

1 Raffles Place


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$24.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

1 Fullerton Road #02-01


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$16.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

3 Church Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$19.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

18 Robinson Road, Level 2


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

140 Robinson Road, 1st Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$17.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

1 Wallich Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$28.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

77 Robinson Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$19.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

8 Marina View


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$26.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

12 Marina Boulevard


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$19.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

292 Joo Chiat Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$12.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

300 Tampines Avenue 5


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$15.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johor Bahru

The Signature


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$15.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Johor Bahru.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360