ការិយាល័យសហការងារនៅ Pasay

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Pasay

Ocean DriveMall of Asia Complex


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​Php460.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Pasay

Arnaiz Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​Php420.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Pasay

6795 Ayala Avenue / V.A. Rufino Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​Php360.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Pasay

6813 Ayala Avenue / HV Dela Costa Street


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Pasay

Palm Drive


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​Php380.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Pasay

27 and 28 Floor, Tower 2, The Enterprise Centre


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​Php390.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Pasay

Makati Avenue / Paseo De Roxas Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​Php420.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Pasay

8 Rockwell Drive


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​Php420.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Pasay

5th Avenue / 26th Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​Php410.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Pasay

5th Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​Php320.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Pasay

3rd Avenue / 30th Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​Php300.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Pasay

5th Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​Php510.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Pasay

United Nations Avenue / Taft Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​Php270.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Pasay

Park Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​Php330.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Pasay

32nd Street / 9th Avenue


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Pasay

Cornell Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​Php330.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Pasay

17 ADB Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​Php340.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Pasay

Sapphire Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​Php350.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Pasay

Araneta Center, Cubao


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​Php310.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Pasay

6th, Eastwood Cyberpark


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​Php340.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Pasay

Alabang-Zapote Road / Northgate Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​Php380.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Pasay.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360