ការិយាល័យសហការងារនៅ Riyadh

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Riyadh

28th Floor


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Riyadh

Moon tower, Mezzanine floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​61.00 SR
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Riyadh

King Fahd Branch Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​60.00 SR
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Riyadh

Takhassusi street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​72.00 SR
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Riyadh

Nimr Al Nakheel centre, building A


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Riyadh

Northern Ring Road Hettain


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Riyadh

Prince Mohammed Ibn Salman Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​49.00 SR
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Riyadh

King Abdulaziz Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​44.00 SR
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Riyadh

Grenada Business Park


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​31.00 SR
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Riyadh

Anas Ibn Malek street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​60.00 SR
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Riyadh

King Fahed Road


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Riyadh

Airport Road 1st Floor, Riyadh Front


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​55.00 SR
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Riyadh

Riyadh Park,


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​54.00 SR

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Riyadh.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360