សូមអភ័យទោស យើងរក {{term}}មិនឃើញទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត។

ចូលធ្វើទំនាក់ទំនងនៅថ្ងៃនេះ
អ៊ីម៉ែលមកពួកយើង ទាញយកកម្មវិធីរបស់យើង
Rent workspace in a shared office to work amongst like-minded professionals
Co-working space is supplied with everything you need to get started – a desk, high-speed Internet and utilities – without the cost of a private office.
Why choose a Regus shared office?
Network with others
Work alongside other businesses in a communal environment.
Pay only for what you use
Rent the desks you need, by the hour, by the day or by the month.
Why choose a Regus shared office?
What does a shared office include?
បច្ចេកវិទ្យា
Secure business-grade Internet access as standard at all workstations.
Facilities included
Access to a communal kitchen, meeting rooms and breakout spaces.
Global ​network
Move your desk to any Regus centre worldwide.
Who would benefit from a shared office?
បុគ្គល
Desks are set up and ready-to-use; just bring your laptop.
Start-ups
Work from an office only when you need to, for as long as you need to.

អត្ថបទ និងធនធានមានប្រយោជន៍

    គេហទំព័រនេះប្រើខូគីដើម្បីពង្រឹងបទពិសោធន៍គេហទំព័ររបស់អ្នក។ គោលការណ៍ខូគី