ការិយាល័យសហការងារនៅ Singapore

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

6 Toa Payoh Central


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

101 Thomson Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$20.10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

11 Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$20.10
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

218 Orchard Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$16.30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

Level 3 & 13, TripleOne Somerset


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$20.10
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

#03-20 Galaxis 1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$20.10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

DUO Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$22.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

410 North Bridge Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$16.70
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

9 Temasek Boulevard


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$16.70
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

Spaces Clarke Quay


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$19.80
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

Centennial Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$19.80
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

36th Floor


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

Level 24


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$22.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

1 Fullerton Road #02-01


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$22.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

Level 19 & 20, Tower 2


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$22.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

50 Geylang East Avenue 1


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

Level 8


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$19.80
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

Level 18, 20 & 21


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$19.80
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

Levels 5, 6 & 15


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$16.70
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

18 Robinson Road, Level 2


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

#24-01 to #24-32


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$13.20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

Spaces Robinson


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$19.80
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

1 Paya Lebar Link


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

34 Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$19.80
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

8 Marina View


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$27.40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

1 Wallich Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$27.40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

17/F, 12 Marina Boulevard


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$22.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

Paya Lebar Square


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$16.30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

AXA Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$16.70
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

21 Jurong East Central 1


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

1 Harbourfront Place


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$25.20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

#09-02 Tampines Junction


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$13.20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

Suite 25.03A, Level 25 Johor Bahru City Square Office Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR16
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

The Signature


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$13.20

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Singapore.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399