ការិយាល័យសហការងារនៅ Singapore

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

6 Toa Payoh Central


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

101 Thomson Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$18.50
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

Wisma Atria


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$20.40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

111 Somerset Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$18.50
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

#03-20 Galaxis 1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$16.30
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

DUO Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$20.10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

410 North Bridge Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$17.60
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

13 Stamford Rd


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$30.80
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

Spaces Clarke Quay


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$20.10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

Centennial Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$17.60
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

1 Raffles Place


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$20.10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

50 Geylang East Avenue 1


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

1 Fullerton Road #02-01


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$23.90
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

1 Raffles Place


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$25.20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

3 Church Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$20.10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

18 Robinson Road, Level 2


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

#24-01 to #24-32


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$13.20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

140 Robinson Road, 1st Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$16.70
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

1 Wallich Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$28.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

77 Robinson Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$20.10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

8 Marina View


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$25.20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

12 Marina Boulevard


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$20.10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

1 Paya Lebar Link


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$16.30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

21 Jurong East Central 1


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

292 Joo Chiat Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$13.20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

300 Tampines Avenue 5


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$16.30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

106-108, Jalan Wong Ah Fook


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​MYR18.90
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

The Signature


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​SG$16.30
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Singapore

Pusat Komersial Tasik Medini, Persiaran Medini Sentral 1


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Singapore.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399