ការិយាល័យសហការងារនៅ Johannesburg

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johannesburg

1ST Floor, Block B & Block C


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​R 66.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johannesburg

4th Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​R 88.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johannesburg

35 Fricker Road


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johannesburg

Atrium on 5th


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​R 66.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johannesburg

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​R 54.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johannesburg

No 2 Sandton Drive


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johannesburg

Ground Floor, Building No 4


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​R 44.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johannesburg

2nd Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​R 47.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johannesburg

Country Club Estate


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​R 47.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johannesburg

Ground floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​R 66.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johannesburg

Bock A, Wedgefield Office Park


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​R 66.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johannesburg

Ground Floor, Twickenham Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​R 60.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johannesburg

Ground Floor, West Wing


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​R 47.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johannesburg

Ground & 1st Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​R 88.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johannesburg

Birchwood Court


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​R 54.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johannesburg

The Willows Office park - block 4


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​R 54.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johannesburg

Ground Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​R 60.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Johannesburg

Ground & First floor Building 14


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​R 76.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Johannesburg.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399