សូមអភ័យទោស យើងរក {{term}}មិនឃើញទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត។

ចូលធ្វើទំនាក់ទំនងនៅថ្ងៃនេះ
អ៊ីម៉ែលមកពួកយើង ទាញយកកម្មវិធីរបស់យើង
Reserve desk space in a shared office environment and work amongst like-minded professionals
Start-up offices are supplied with everything you need – office furniture, high-speed Internet and a personal phone line. Simply turn up and plug in.
Why choose a Regus start-up office?
Pay for what you use
Only reserve the number of desks you need.
All-inclusive rates
All utility costs included with no set-up required.
Why choose a Regus start-up office?
What does a start-up office include?
Shared workspace
Network with other business working alongside you.
បច្ចេកវិទ្យា
Secure business-grade Internet access, with a dedicated phone line available.
Facilities included
Access to a communal kitchen, meeting rooms and breakout spaces.
Who would benefit from a start-up office?
Growing into new countries
Avoid the cost of a permanent space when expanding internationally.
Project-based teams
Use a start-up office as place to get your idea off the ground.

អត្ថបទ និងធនធានមានប្រយោជន៍

    គេហទំព័រនេះប្រើខូគីដើម្បីពង្រឹងបទពិសោធន៍គេហទំព័ររបស់អ្នក។ គោលការណ៍ខូគី