ការិយាល័យសហការងារនៅ Geneva

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Quai de l’Ile 13


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 25.50
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Rue du Commerce 4


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 22.40
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Rue du Rhone 14


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 17.90
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Place Cornavin 7


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 19.50
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Rue de Lyon 77


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 11.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

6th floor Nations Business Center


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 11.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

3rd floor Nations Business Center


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Esplanade de Pont-Rouge 4


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 11.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

18, Avenue Louis-Casaï


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 12.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

WTC II - 29 Route de Pré Bois


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 13.20
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Rue de Pré-Bois 14


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 10.10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Rue du Nant D'avril 150


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 10.10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 13.50
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Route de Crassier 7


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 10.70

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Geneva.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399