ការិយាល័យសហការងារនៅ Geneva-Carouge

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Carouge

Esplanade de Pont-Rouge 4


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 17.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Carouge

Rue du Commerce 4


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 20.50
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Carouge

Rue du Rhone 14


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 17.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Carouge

Quai de l’Ile 13


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 25.50
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Carouge

Rue de Lyon 77


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Carouge

Place Cornavin 7


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 17.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Carouge

18, Avenue Louis-Casaï


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 12.60
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Carouge

WTC II - 29 Route de Pré Bois


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 12.60
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Carouge

Rue du Nant D'avril 150


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Carouge

Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 17.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Carouge

Route de Crassier 7


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 12.90

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Geneva-Carouge.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399