ការិយាល័យសហការងារនៅ Geneva-Meyrin

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Meyrin

Rue du Nant D'avril 150


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 12.60
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Meyrin

Rue de Pré-Bois 14


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 12.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Meyrin

WTC II - 29 Route de Pré Bois


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 12.60
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Meyrin

18, Avenue Louis-Casaï


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 12.60
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Meyrin

Rue de Lyon 77


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 12.60
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Meyrin

6th floor Nations Business Center


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Meyrin

3rd floor Nations Business Center


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Meyrin

Place Cornavin 7


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 17.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Meyrin

Quai de l’Ile 13


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 25.50
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Meyrin

Esplanade de Pont-Rouge 4


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 12.60
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Meyrin

Rue du Commerce 4


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 21.40
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Meyrin

Rue du Rhone 14


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 17.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Meyrin

Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 17.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva-Meyrin

Route de Crassier 7


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 11.60

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Geneva-Meyrin.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399