ការិយាល័យសហការងារនៅ Geneva

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Quai de l'Île 13


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 25.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Rue du Commerce 4


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 21.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Rue du Rhône 14


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 17.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Place de la Fusterie 12


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 20.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Place de la Synagogue 5


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 36.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Rue de Lausanne 15


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 17.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Rue de Lyon 77


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 11.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Rue du Pré-de-la-Bichette 1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 12.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Rue du Pré-de-la-Bichette 1


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 12.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Chemin des Mines 2


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 17.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Esplanade de Pont-Rouge 4


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 14.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

5th & 6th floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 11.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Rue de Pré-Bois 14


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 11.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Route du Nant-d'Avril 150


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 11.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 14.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Geneva

Route de Crassier 7


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​CHF 8.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Geneva.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360