ការិយាល័យសហការងារនៅ Bangkok

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

12A Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB180.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

Spaces Chamchuri Square


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB210.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

Central Tower, Level 12


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

Gaysorn, 999 Ploenchit Road


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

30th Floor, Chartered Square Building


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB160.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

37th Floor, 98 North Sathorn Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB210.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

10th floor, SPE Tower


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

M & 27F, 1 Empire Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB180.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

23/F, M. Thai Tower, All Seasons Place


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

36/F CRC Tower


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

1788 New Petchaburi Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB230.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

Level 32 & 33, Interchange 21


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB160.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

Unit 2901-2904, Level 29


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB200.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

35th floor, 33/4, Tower A Rama 9 Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB180.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

89 AIA Capital Center 20/F, Room 2005-2007


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

Regus Bangkok Bhiraj Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB200.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

51 Sukhumvit 24 Alley


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

M9-Ratchada


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB180.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

20F, SJ Infinite I Business Complex


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB120.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

No. 1687/1 Phahonyothin Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB130.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

Spaces Summer Hill, 3/F Summer Hill


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB190.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

59 Sukhumvit road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB170.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

Regus Bhiraj Tower at BITEC


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB210.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

954/1724, Moo 9, Sukhumvit Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB110.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Bangkok

16th Floor Unit A, Bangna Tower A


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Bangkok.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360