ការិយាល័យសហការងារនៅ Samutprakarn

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Samutprakarn

Spaces The Metropolis Samrong


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB148.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Samutprakarn

Regus Bhiraj Tower at BITEC


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB195.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Samutprakarn

Spaces Summer Hill, 3/F Summer Hill


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB286.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Samutprakarn

Regus Bangkok Bhiraj Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB302.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Samutprakarn

Level 27, 1 South Sathorn Rd


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB195.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Samutprakarn

M & 27F, 1 Empire Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB211.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Samutprakarn

37th Floor, 98 North Sathorn Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB230.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Samutprakarn

Unit 2901-2904, Level 29


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB302.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Samutprakarn

Level 32 & 33, Interchange 21


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB214.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Samutprakarn

17th Floor unit 2, 3, 3A & 4


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB230.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Samutprakarn

Spaces Chamchuri Square


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB211.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Samutprakarn

Regus Singha Complex, 30th Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB230.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Samutprakarn

5th floor Gaysorn


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Samutprakarn

35th floor, 33/4, Tower A Rama 9 Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB230.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Samutprakarn

12A Floor


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB195.00
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Samutprakarn

89 AIA Capital Center 20/F, Room 2005-2007


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Samutprakarn

M9-Ratchada


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Samutprakarn

10th floor, SPE Tower


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Samutprakarn

20F, SJ Infinite I Business Complex


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​THB230.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Samutprakarn.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399