ការិយាល័យសហការងារនៅ Portland

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Portland

One World Trade Center


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$9
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Portland

525 SE Martin Luther King Blvd.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$15
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Portland

111 S.W. Fifth Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$15
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Portland

650 N. E. Holladay Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Portland

1455 NW Irving Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$13
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Portland

2175 NW Raleigh Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$13
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Portland

205 SE Spokane St.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Portland

4145 S.W. Watson


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$12
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Portland

4800 SW Meadows Road


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$9
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Portland

10121 SE Sunnyside Rd


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$9
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Portland

1220 Main Street


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$9
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Portland

1915 NE Stucki Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$11
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Portland

1800 Blankenship Rd


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$7
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Portland

2005 SE 192nd Ave


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$13

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Portland.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399