ការិយាល័យសហការងារនៅ Seattle

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seattle

Seafirst Fifth Avenue Plaza


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$12
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seattle

Columbia Tower


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$14
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seattle

506 Second Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$10
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seattle

1420 Fifth Avenue


សូមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួអំពីតម្លៃ
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seattle

450 Alaskan Way South


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$16
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seattle

2211 Elliott Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$11
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seattle

2815 Elliott Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$16
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seattle

1201 Second Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$16
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seattle

1455 NW Leary Way


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$12
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seattle

Key Center


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$15
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seattle

2018 156th Ave NE


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$12
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seattle

707 S. Grady Way


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$12
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seattle

6100 219th Street S.W.


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$13
ការិយាល័យសហការងារ នៅ Seattle

1201 Pacific Avenue


បន្ទប់ធ្វើការរួម
ចាប់ពី​$12

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Seattle.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399