សូមអភ័យទោស យើងរក {{term}}មិនឃើញទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត។

អ្វីដែលយើងផ្តល់ជូន

Spaces everywhere, everything's included, unique benefits and a great community

Workspace how you need it

Private offices, co-working, virtual offices full time, part time or pay as you go.

ស្វែងរកបន្ថែម
អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានរាប់បញ្ចូល

Pay one simple price and get everything you need.

ស្វែងរកបន្ថែម
ប្រើបណ្តាញទាំងមូលរបស់យើង

បង្កើតមូលដ្ឋាននៅទីតាំងមួយនិងទទួលបាន 3000 ផ្សេងទៀតដើម្បីប្រើផងដែរ។

ស្វែងរកបន្ថែម
The best business community

បង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មី ជួយជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងតំបន់ ចែករំលែកគំនិតយោបល់ និងបង្កើតឱកាសអាជីវកម្មថ្មី។

ស្វែងរកបន្ថែម

Our customers

"I am certain Regus will help develop my business. The next technological invention is around the corner and they will be the first to jump on it. That’s what Regus can provide." 

Leila Debs

The David Agency

“It was quick for us to get started as everything was taken care of. We really appreciate the flexibility as we have been able to increase the size of our office as the business has grown.”

Andrea Gerrish

Business Director

CEL Leadership and Change Ltd

“I needed something that was going to work within my budget but also give the best possible impression. Every step of the way, Regus has been a huge part of my success.”

Gurjot Sidhu

Gurjot New York

CEO and Creative Director

ចូលធ្វើទំនាក់ទំនងនៅថ្ងៃនេះ

ទាក់ទងមកពួកយើង ហើយយើងនឹងជួយអ្នកស្វែងរកទីកន្លែងការងារល្អឥតខ្ចោះរបស់អ្នក។

និយាយទៅកាន់ក្រុមការងាររបស់យើង +855 23 962 399