សូមអភ័យទោស យើងរក {{term}}មិនឃើញទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត។
ការឆ្លើយតបរបស់ Regus ចំពោះ COVID-19

ធ្វើដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅផ្ទះមិនមែនសុទ្ធតែទទួលបានផលនោះទេ

វាអាចកម្រិតឱកាសអាជីវកម្ម នានា និងធ្វើអោយអ្នកមិនសប្បាយចិត្ដ

មាន​អារម្មណ៍​ឯកា

ធ្វើការតែឯង ដោយគ្មានសហគមន៍ដើម្បីចែករំលែក យោបល់ជាមួយ អាចកម្រិតឱកាសអាជីវកម្ម និងធ្វើអោយបុគ្គលិកមិនសប្បាយចិត្ត។

មិនមានផលិតភាព

បើគ្មានការិយាល័យប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងសម្រិតសម្រាំងល្អទេ បុគ្គលិកនឹងយល់ថាវាជាការលំបាកក្នុងការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ និងធ្វើការឲ្យអស់លទ្ធភាពរបស់ពួកគេ។

មើលទៅ គ្មានវិជ្ជាជីវៈ

បើគ្មានអាស័យដ្ឋានដែលគ្មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ លេខទូរស័ព្ទអាជីវកម្ម និងការ ចូលដំណើរការទៅ ក្នុងបន្ទប់ប្រជុំ នោះអតិថិជន និង អ្នកទំនាក់ទំនង នានាមិនអាចប្រើប្រាស់អាជីវកម្មរបស់អ្នកដាច់ខាត។

និយាយទៅកាន់ក្រុមការងារណាម្នាក់របស់យើង ដើម្បីស្វែងរកជម្រើសណាមួយដែលនឹងដំណើរការល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អស់លោកអ្នក។

ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360
null

វិធីដែលមនុស្សទូទៅអាចចៀសវាងពីអន្ទាក់នៃដំណើរការអាជីវកម្មនៅផ្ទះរបស់ខ្លួន

+

ពួកគេប្រើការិយាល័យឯកជនដែលនៅជិតបំផុត នៅពេលដែលវាមានសំឡេងរំខានខ្លាំងក្នុងការធ្វើការនៅផ្ទះ

+

ពួកគេប្រើកន្លែងសហការងារ ក្រៅម៉ោង ដើម្បីធ្វើការជាមួយបុគ្គលផ្សេងទៀត និងជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍អាជីវកម្ម

+

ពួកគេប្រើបន្ទប់ប្រជុំ ដើម្បីជួបអតិថិជន និងទំនាក់ទំនងគ្នានៅតំបន់ដែលមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នា

ពួកគេប្រើអាស័យដ្ឋានជំនាញ និងលេខទូរស័ព្ទ ដើម្បីប្ដូរការយល់ឃើញនៃអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ

របៀបដែលយើងអាចជួយអាជីវកម្មរបស់អ្នក

យើងបានជួយអាជីវករឯកកម្មសិទ្ធិរាប់ពាន់នាក់ រួមទាំងសហគ្រិន និងអាជីវកម្មខ្នាតតូច។

យើងក៏អាចជួយអ្នកឱ្យ...

មានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានរាប់បញ្ចូល

ការចូលរួមក្នុងសហគមន៍អាជីវកម្ម ជាការចែករំលែកមតិ និងជាការបង្កើតឱកាស ថ្មីៗ។

រក្សានូវផលិតភាព

ការផ្ដល់អោយអ្នកនូវសេរីភាពក្នុងការបំពេញការងារនៅទីណាក៏ដោយដែលអ្នកត្រូវការ តាមរយៈ ការិយាល័យសហការងារ និងកន្លែងរងចាំ ថ្នាក់អាជីវកម្មរបស់យើង ដែលបានរចនាឡើង ដើម្បីជួយអោយអ្នកផ្ដោតអារម្មណ៍

មើលទៅមានវិជ្ជាជីវៈ

ការផ្ដល់អោយអ្នកនូវកន្លែងប្រជុំ កន្លែងជាក់លាក់ដើម្បីធ្វើការ ជាអាស័យដ្ឋានអាជីព និងលេខទូរស័ព្ទអាជីវកម្មដែលមានតម្លៃសមរម្យមួយ។

និយាយទៅកាន់ក្រុមការងារណាម្នាក់របស់យើង ដើម្បីស្វែងរកជម្រើសណាមួយដែលនឹងដំណើរការល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អស់លោកអ្នក។

ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360

វាងាយស្រួលណាស់សម្រាប់ការចាប់ផ្តើម

វាមានជម្រើសសាមញ្ញបី ដែលមានតម្លៃរួមទាំងអស់។

1

ទាញយកកម្មវិធីរបស់យើង

ទាញយកកម្មវិធីរបស់យើង និងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់កន្លែង រងចាំ ការិយាល័យសហការងារ បន្ទប់ប្រជុំ និងការិយាល័យនៅថ្ងៃនេះ

2

ចូលដំណើរការ នៅក្នុង 3000 ទីតាំង របស់យើង

អ្នកអាចប្រើទីតាំងរបស់យើង ទៅតាមតម្រូវការ ហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងអ្នកត្រូវតែឆ្លងកាត់បណ្ដាញសកលរបស់យើង

3

បង្កើតកញ្ចប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ធ្វើតម្រូវកញ្ចប់របស់អ្នកអោយសមទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក ពីអាស័យដ្ឋាន អាជីព ការិយាល័យសហការងារក្រៅម៉ោង ឬការិយាល័យឯកជន

និយាយទៅកាន់ក្រុមការងារណាម្នាក់របស់យើង ដើម្បីស្វែងរកជម្រើសណាមួយដែលនឹងដំណើរការល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អស់លោកអ្នក។

ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360

រាល់ទំនិញ សេវាកម្ម និងការធានាសងប្រាក់វិញអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌរបស់ Regus ។

គ្រប់គ្រងអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅទីកន្លែងណាដែលអ្នកស្ថិតនៅ

ទាញយកកម្មវិធី Regus នៅលើ កម្មវិធី Apple StoreGoogle Play។

ទាញយកកម្មវិធី Regus នៅ Apple App Store      ទាញយកកម្មវិធី Regus នៅ Google Play Store
គ្រប់គ្រងការិយាល័យរបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធី Regus

ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត

ទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះ ហើយ​យើងនឹងជួយអ្នកស្វែងរកទីកន្លែងការងារត្រឹមត្រូវ។