បន្ទប់ប្រជុំនៅ Dongguan

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Dongguan

18/F, Building 2, Haide Plaza


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Dongguan

17/F, Glory IFC


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Dongguan

17/F, Kingold Century Centre


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Dongguan

12/F, Tower A, Phase 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Dongguan

27/F, Teem Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Dongguan

21 F, Pearl River Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Dongguan

13/F Teem Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Dongguan

23/F Tower A Center Plaza


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Dongguan.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399