បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hangzhou

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hangzhou

8/F Tower B, Zhejing Foreign Economics and Trade Plaza


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hangzhou

9/F, Building A, Delixi Mansion


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Hangzhou

7/F, China Resources Building


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Hangzhou.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399