បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nanjing

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nanjing

8 F, Jinling Hotel Asia Pacific Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nanjing

24/F, Tower 2, Deji Plaza


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nanjing

13/F, Kingsley International Mansion


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nanjing

26/F, Siya Building


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Nanjing

8/F, Building E07, Suning Wisdom Valley


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Nanjing.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399