បន្ទប់ប្រជុំនៅ Xi'an

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Xi'an

Northwest of Fengchengba Road and Wenjing Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Xi'an

9th Road and Weiyang Road


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Xi'an

88 Nan Guan Zheng Street


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Xi'an

64 South 2nd Ring Road


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Xi'an.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399