បន្ទប់ប្រជុំនៅ Jakarta

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Jakarta

Prudential Center 22nd floor


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Jakarta

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Jakarta

Jl. Jalan Jend. Sudirman Kav. 29 - 31


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Jakarta

Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Jakarta

50/F, Menara BCA Grand Indonesia


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Jakarta

Ciputra World One


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Jakarta

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Jakarta

40th.Floor, Capital Place


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Jakarta

Jl. Jenderal Sudirman


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Jakarta

Beltway Office Park


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Jakarta

Jl. Raya Pejuangan No. 8


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Jakarta

Jalan Tahi Bonar Simatupang


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Jakarta

Scientia Business Park


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Jakarta.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399