សូមអភ័យទោស យើងរក {{term}}មិនឃើញទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត។
ហៅទូរស័ព្ទ

ម៉ឺនុយ

Regus Cambodia
ចូលធ្វើទំនាក់ទំនងនៅថ្ងៃនេះ

ហៅទូរស័ព្ទ៖ +855 23 962 399

អ៊ីម៉ែលមកពួកយើង កក់ការដើរមើល

និយាយទៅកាន់ក្រុមការងាររបស់យើង+855 23 962 399

អ៊ីម៉ែលមកពួកយើង ទាញយកកម្មវិធីរបស់យើង

បន្ទប់ប្រជុំនៅ Yokohama

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។
ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ទីតាំងទាំង
តម្លៃ (ទាប ទៅ ខ្ពស់)
តម្លៃ (ខ្ពស់ ទៅ ទាប)
ប្រជាប្រិយភាព
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Yokohama

8F Yokohama Onoecho Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

20F Yokohama Landmark Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

2-19-12 Takashima


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

6F & 9F Sotetsu KS Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

Wise Next Shin Yokohama


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

5F, Passenger Terminal 1, Haneda Airport


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

Estage Osaki Building 6F


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ
ចាប់បើកនៅពេលឆាប់ៗនេះ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Yokohama

Gotanda Sun Heights, Building 2F


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

8F, Shinagawa Grand Central Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Yokohama

4/F Shinagawa East One Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

4F Dai 21 Arai Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Yokohama

7F & 8F Humax Ebisu building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

1F & 2F Frances Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Yokohama

Glass City Shibuya 6F


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

5/F Azabu Green Terrace


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

Taisei Koki Building 4th & 5th Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Yokohama

22/F Shibuya Mark City


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

Success Hon-Atsugi Building 5F 6F


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

6F 7F & 8F, Shibuya Miyata Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

Forest Hills East Wing 2F


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Yokohama

3F/5F/6F Tobu Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

5F, 6F & 7F Roppongi Denki Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

Unizo Shibadaimon 2Chome Building 6F 7F


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

3/F Shiodome Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Yokohama

14/F Kamiyacho MT Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

12/F Ark Mori Building, 1-12-32


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

1F - 9F Dai-3 Meiwa Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

2/F & 3/F Shinbashi Tokyu Bldg


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Yokohama

1/F Place Canada


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

Habitation Akasaka


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Yokohama

30/F Shinjuku Park Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

4F Akasaka K Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

15/F The Imperial Hotel Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

1F & 8F Shinjuku Yamato Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

Nishi-Shinjuku Takagi Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

5F Okura Bekkan


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Yokohama

Level 12, Yurakucho Ekimae Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

4F & 8F, KS Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

8F Shin Kokusai Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

Daiei Ginza Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

Hoshino Building 3F


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

Level 8 Pacific Century Place


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

B1F Shinjuku Eastside Square


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

4F & 5F Yaesu Dori Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

4F Tekko Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

1F and 2F Otemachi Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Yokohama

4/F East Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Yokohama

Kabutocho 1st Heiwa Bldg. 3rd Floor


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

9F Nakano Sunplaza


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

1F Office Vera Nihonbashi Hakozaki


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

MASU no SQUARE 1F-4F


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ

4 F & 5F GYB Akihabara Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Yokohama

Seibu Tetsudo Ikebukuro Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Yokohama

5F& 6F, TSC Building


បន្ទប់ប្រជុំ
ពិនិត្យសំណើតម្លៃ
ធ្វើការស្វែងរកវិញនៅទីនេះ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Yokohama.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399

ជម្រើសបន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកទីកន្លែងបែបវិជ្ជាជីវៈងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជុំនៅទីណាដែលអ្នកត្រូវការ។ នៅជិតស្ថានីយ៍ ជិតអតិថិជន នៅកន្លែងកណ្តាលណាមួយសម្រាប់បុគ្គលិកក្នុងតំបន់ – ដែលអាចរកបានតាមតម្រូវការនិងតាមម៉ោង។

បន្ទប់សម្ភាសន៍សម្រាប់ជួបបេក្ខជននានាដ៏ធំទូលាយ

បន្ទប់ប្រជុំ

ជ្រើសរើសទំហំកន្លែង – ពីបន្ទប់សម្ភាសន៍តូចៗទៅបរិវេណធំៗសម្រាប់សិក្ខាសាលា – ហើយធ្វើការកក់តាមម៉ោងឬថ្ងៃ។

មានសាលប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលធំ និងបានបំពាក់សម្ភារគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចផ្ទុកមនុស្សបានពី 8-12 នាក់

បន្ទប់ប្រជុំ

ជ្រើសពី 3000 ទីតាំងនៅ 900 ទីក្រុងទូទាំងពិភពលោក និងធ្វើការកក់តាមម៉ោងឬថ្ងៃ។

មានបន្ទប់បណ្តុះបណ្តាលដែលអាចរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នានាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដែលផ្តល់ជូនសេវាបម្រើម្ហូបអាហារ

បន្ទប់សន្និសីទនិងបណ្តុះបណ្តាល

បន្ទប់បណ្តុះបណ្តាលរបស់យើងអាចត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីឱ្យសាកសមនឹងកម្មវិធីគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬតម្រូវការជាក់លាក់ សូមទាក់ទងមកក្រុមការងារកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈ +855 23 962 399.

មានបន្ទប់ធ្វើសន្និសីទ ដែលមានបន្ទប់ប្រជុំធំសម្រាប់រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ និងសន្និសីទតូចៗ

សន្និសីទតាមរយៈវីដេអូ

បន្ទប់របស់យើងត្រូវបានសាងសង់ឡើងជាមួយជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសពេញលេញ។

ជ្រើសរើសពី 3000 ទីតាំងនៅ 900 ទីក្រុងទូទាំងពិភពលោក និងធ្វើការកក់តាមម៉ោង។

អ្វីដែលអ្នកនឹងរកឃើញក្នុងបន្ទប់ប្រជុំរបស់យើង

អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីធ្វើឱ្យកិច្ចប្រជ៉ុដំណើរការដោយរលូន។

ក្រុមទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ច

ដើម្បីស្វាគមន៍អ្នកនិងភ្ញៀវរបស់អ្នកនៅពេលមកដល់

ការប្រើប្រាស់ WiFi មិនគិតប្រាក់

ធានាសុវត្ថិភាព WiFi​ កម្រិតអាជីវកម្ម

សម្ភារៈធ្វើបទបង្ហាញ

ផ្ទាំងក្រដាស ក្តារខៀន ហ្វឺត និងម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងស្លាយប្រសិនបើត្រូវការ

សេវារដ្ឋបាល

ចូលដើម្បីរកជំនួយក្នុងការបោះពុម្ពនិងថតចម្លងឯកសារ

អាហារសម្រន់

រៀបចំតែ កាហ្វេ និងម្ហូបអាហារប្រសិនបើត្រូវការ

វាងាយស្រួលណាស់សម្រាប់ការចាប់ផ្តើម

វាមានជំហានសាមញ្ញបី។

1

បង្កើតគណនី

ចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រឬតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីបង្កើតគណនី Regus របស់អ្នក ក្នុងការទូទាត់ប្រាក់នៅពេលប្រើប្រាស់

2

ស្វែងរកបន្ទប់ប្រជុំរបស់អ្នក

សែ្វងរកកន្លែងល្អបំផុតក្នុងការជួប - បន្ថែមអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការចាប់ពីអាហារថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ការធ្វើសន្និសិទ្ធតាមរយៈវីដេអូរ និងផ្ញើរលិខិតអញ្ជើញភ្លាមៗ

3

កក់ហើយបង់ប្រាក់

បញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតកាតឥណទានរបស់អ្នក, កក់កន្លែងរបស់អ្នកជាមួយការចុចមួយចំនួន ហើយចូលមកប្រើប្រាស់!

តោះ ចាប់ផ្តើម

ទោះបីជាអាជីវកម្ម និងថវិការបស់អ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងនឹងជួយស្វែងរកទីកន្លែងការងារត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។

ស្វែងរកបន្ទប់ប្រជុំក្នុងទីតាំងផ្សេងៗ

ទោះបីជាអាជីវកម្ម និងថវិការបស់អ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងនឹងជួយស្វែងរកទីកន្លែងការងារត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។

គេហទំព័រនេះប្រើខូគីដើម្បីពង្រឹងបទពិសោធន៍គេហទំព័ររបស់អ្នក។ គោលការណ៍ខូគី