បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

1, Jalan Stesen Sentral 2


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

Jalan Stesen Sentral 2


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

Jalan Stesen Sentral 5


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

8, Jalan Kerinchi


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

No. 2, Jalan Hang Tuah


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

Mid Valley City


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

Mid Valley City


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

No. 1, Jalan Pinang


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

12, Jalan Pinang


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

No 215, Jalan Imbi


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

8, Jalan Kerinchi


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

19, Persiaran KLCC


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

2, Jalan Binjai


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

Visio Tower


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

348, Jalan Tun Razak


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

2, Jalan Solaris Mont Kiara


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

2, Jalan 51a/223


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

2A, Dataran Bandar Utama


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

Level 8 & 9, Menara UAC


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

4, Jalan PJU 8/8A


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

Persiaraan Lagoon


បន្ទប់ប្រជុំ
តម្រូវការខ្ពស់
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

2, Jalan PJU 1A/7A


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

Persiaran Kewajipan, USJ 1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

SetiaWalk Puchong


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

Jalan USJ 25/1


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

1, Jalan Tengku Ampuan Zabedah C9/C


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

Lingkaran Cyber Point Timur


បន្ទប់ប្រជុំ
បន្ទប់ប្រជុំនៅ Kuala Lumpur

Lebuh Batu Nilam 1


បន្ទប់ប្រជុំ

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Kuala Lumpur.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360